• Landsoversikten
Resultater for
Landskapsvåpen for Røyrvik

Røyrvik kommune

Innbyggertall: 482

Totalt innsamlet

Kr 77 716,-
av totalt 240 498 148,- innsamlet i hele landet.

Rangering nasjonalt

5. plass
av totalt 423 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.

Innbyggertall

482
innbyggere i Røyrvik

Rangering i fylket

1. plass
av totalt 48 kommuner, fordelt på innbyggere.

Bidrag pr. innbygger

Kr 161,24 pr. innbygger i kommunen.
Dette er kr 116,03 over landsgjennomsnittet på kr 45,21.

Totalbidrag pr innbygger siste 5 år

Innsamlet siste 5 år

Antall bidrag siste 5 år

Topp 5 bidrag

Giver Beløp
Røyrvik oppvekstsenterkr 12 983,-
Røyrvik kommune kr 10 000,-
Utdanningsforbundet, Røyrvikkr 1 000,-
Røyrvik Menighetsrådkr 985,-

Siste 5 bidrag

Giver Beløp
Røyrvik Menighetsråd 985,-
Røyrvik oppvekstsenter 12 983,-
Utdanningsforbundet, Røyrvik 1 000,-
Røyrvik kommune 10 000,-

Giveroversikt i Røyrvik kommune

Giver Beløp
Røyrvik Menighetsråd 985,-
Røyrvik oppvekstsenter 12 983,-
Utdanningsforbundet, Røyrvik 1 000,-
Røyrvik kommune 10 000,-